İzmir’in 150 Yıllık Tarihine Genç Bakış

İzmir Belediyesi’nin Kuruluşunun 150. Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Gençlerarası Yerel Tarih Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 1 Kasım 2018, Eser Teslim Tarihi: 1 Aralık 2018

İzmir’in 150 Yıllık Tarihine Genç Bakış

İzmir Belediyesi’nin Kuruluşunun 150. Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Gençlerarası Yerel Tarih Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 1 Kasım 2018, Eser Teslim Tarihi: 1 Aralık 2018

İzmir’in 150 Yıllık Tarihine Genç Bakış

İzmir Belediyesi’nin Kuruluşunun 150. Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Gençlerarası Yerel Tarih Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 1 Kasım 2018, Eser Teslim Tarihi: 1 Aralık 2018

İzmir’in 150 Yıllık Tarihine Genç Bakış

İzmir Belediyesi’nin Kuruluşunun 150. Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Gençlerarası Yerel Tarih Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 1 Kasım 2018, Eser Teslim Tarihi: 1 Aralık 2018

İzmir’in 150 Yıllık Tarihine Genç Bakış

İzmir Belediyesi’nin Kuruluşunun 150. Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Gençlerarası Yerel Tarih Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 1 Kasım 2018, Eser Teslim Tarihi: 1 Aralık 2018

İzmir’in 150 Yıllık Tarihine Genç Bakış

İzmir Belediyesi’nin Kuruluşunun 150. Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Gençlerarası Yerel Tarih Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 1 Kasım 2018, Eser Teslim Tarihi: 1 Aralık 2018

İzmir’in 150 Yıllık Tarihine Genç Bakış

İzmir Belediyesi’nin Kuruluşunun 150. Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Gençlerarası Yerel Tarih Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 1 Kasım 2018, Eser Teslim Tarihi: 1 Aralık 2018

İzmir’in 150 Yıllık Tarihine Genç Bakış

İzmir Belediyesi’nin Kuruluşunun 150. Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Gençlerarası Yerel Tarih Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 1 Kasım 2018, Eser Teslim Tarihi: 1 Aralık 2018

İzmir’in 150 Yıllık Tarihine Genç Bakış

İzmir Belediyesi’nin Kuruluşunun 150. Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Gençlerarası Yerel Tarih Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 1 Kasım 2018, Eser Teslim Tarihi: 1 Aralık 2018

08.12.2018

İZMİR’İN 150 YILLIK YEREL TARİHİNE GENÇ BAKIŞ YARIŞMASI ÖDÜLLER

14-18 yaş kategorisi

 • Birincilik Ödülü Bekle Beni İzmir Sana Geliyorum   
  Onur Keretli, Bartu Kıray, Serkan Emre Erçakır
 • Mansiyon Teşrifatçı Çocuk  
  Nevzer Karaman
 • Mansiyon İzmir’in Ulu Çınarı ve Kadınların Çağdaş Yüzü: Ayşe Mayda 
  Ayça Oruç, Pelin Dölcü
 • Mansiyon Deniz Mavisinden Gök Mavisine Uzanan Bir Hikaye: Mahmut Nedim 
  Aybala Nisa Kesici, Kaan Akın

19-24 yaş kategorisi

 • Birincilik Ödülü Karaburun Keçileri  
  Goncagül Karaağaç Ekici, Gözde Karahan, Meltem Güme, Dilşah Fırat

İzmir’in 150 Yıllık Yerel Tarihine Genç Bakış Yarışması”nın ödül töreni ve kolokyumu 17 Aralık 2018 tarihinde saat 15.00’da Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilmiştir.


YARIŞMA ŞARTNAMESİ
GİRİŞ

İzmir, tarih boyunca önemli bir merkez olmasının yanı sıra çok kültürlü sosyal dokusu sebebiyle, ülkemizdeki belediye örgütlenmesinin ilk olarak başlatıldığı kentlerdendir. İzmir Belediyesi, kurulduğu 1868 yılından itibaren kentteki önemli dönüşümlere öncülük etmiş, kent yaşamının gerektirdiği her türlü kamusal hizmeti üretmek için çalışmıştır. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, bir yangın yerine dönüşen İzmir’in imarı ve yeniden yapılanması İzmir Belediyesi’nin çalışmalarıyla gerçekleşmiştir. İzmir’in tarihiyle, İzmir Belediyesi’nin tarihi 150 yıl boyunca iç içe geçmiştir. Bu tarihsel misyona uygun olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi bugün de kente öncülük etmekte, İzmir’i geleceğe hazırlamaktadır.

Ülkemizin ve kentimizin çoğu kurumundan daha uzun süredir hizmet veren Belediyemizin deneyimini, birikimini, iddia ve hedeflerini kamunun daha genç unsurlarına aktarma sorumluluğu taşıyoruz. Öncelikle bu nedenle, Belediyemizin 150. kuruluş yıldönümünü İzmir'e yakışır bir şekilde etkinliklerle kutlamayı planlıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, 150. kuruluş yıldönümümüzü kutladığımız bu günleri, kentimizin ve onun bir parçası olan Belediyemizin, İzmir kenti ile içiçe biçimlenmiş 150 yıllık tarihini yeniden ele almak için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu kapsamda, geleceğimiz olan gençlerimizin geçmişlerine bakmasını sağlayacak bir yerel tarih yarışması düzenliyoruz.

Çeşitli kategorilerde üretilecek eserlerle gerçekleştirilecek bu yarışma, İzmir il genelinde tüm; 14-18 ve 19-24 yaş aralığındaki İzmir'li (doğum yeri veya ikamet yeri olarak) tüm gençlerin katılımına açıktır.

Yarışmada yerel tarih ayrıntılarının konu alınması ve eserlerin özgün olması esastır. Bugüne kadar bilinmeyen, ele alınmamış bir konunun ele alınması ve yeni bir bilginin ortaya çıkması yarışmanın hedefleri arasındadır. Katılımcılar çalışmalarını, mekan, olay, kamu hizmetleri, kurum, sektör, meslek, yakın çevre (mahalle, semt, sokak) tarihi gibi konular üzerine de yapabilirler; aile öyküleri, göç hikayeleri, kent ya da toplum yaşamına dokunan bir kişinin tarihi, kentlilerin günlük hayatlarında önemli yer tutan nirengi unsurların tarihi gibi küçük ölçekli konularla da ilgilenebilirler. Yarışmayla elde edilmesi düşünülen sonuçlardan birisi de mikro tarih çalışmalarıyla kent belleğine katkı yapmak, ayrıntıların tarihini keşfetmek, parçalı tarih anlatılarıyla İzmir’in tarihini zenginleştirmek olduğu için, önceden çalışılmamış özgün konuların ele alınması bu yarışmanın hedeflerine uygun olacaktır. Yarışmaya katılım çeşitli alanlarda olabilir. Yarışmanın konusuna bağlı kalmak koşuluyla; yazılı, sözlü, işitsel, görsel alanlarda üretilecek yaratıcı, özgün eserlerle yarışmaya katılınabilir.

1-YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARE VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı düzenleyen İdare: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri:
‘İzmir Büyükşehir Belediyesi 'İZMİR’İN 150 YILLIK YEREL TARİHİNE GENÇ BAKIŞ' Yarışma Raportörlüğü
İBB Kent Kütüphanesi, Atatürk Cad. No:454 Alsancak, Konak-İZMİR
Tel: (232) 293 11 51
Faks: (232) 293 90 64
İnternet Adresi: izmirintarihinisenyaz.izmir.bel.tr
Elektronik Posta Adresi: izmirintarihinisenyaz@izmir.bel.tr

2-YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Tek kademeli bir araştırma, yaratıcı fikir, ürün/eser yarışmasıdır.

3-YARIŞMANIN YERİ

Yarışma, İzmir Belediyesinin 150. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İzmir'de gerçekleştirilecektir.

4-YARIŞMANIN ADI KONUSU VE AMACI

4.1. Yarışmanın tam adı: İZMİR’İN 150 YILLIK YEREL TARİHİNE GENÇ BAKIŞ: İzmir Belediyesi’nin Kuruluşunun 150. Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Gençlerarası Yerel Tarih Yarışması

4.2. Yarışmanın konusunu, Belediyenin kuruluşunun 150. Yılında, İzmir’in son 150 yıllık yerel tarihinden kesitler oluşturmaktadır.

4.3. Yarışmanın amacı, genç kuşakların İzmir’in tarihine olan ilgisini arttırmak, gençlerin bakış açılarıyla İzmir tarihini oluşturan çeşitli olgu ve olayların yorumlanmasını sağlamak, bugüne kadar bilinmeyen yeni bilgilerin ortaya çıkması için platform oluşturmak, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gençler arasında kültürel bağlantılar kurmaktır.

5-YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

5.1. Yarışma, 14-18 ve 19-24 yaş aralığındaki İzmir'li (doğum yeri veya ikamet yeri olarak) tüm gençlerin katılımına açıktır. Katılan eserler bu iki kategoride değerlendirilecektir.

Başvuru tarihindeki ikametgah, nüfus kaydı ve bitirilen yaş dikkate alınacaktır.

5.2. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. Ekip katılımları durumunda, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak Kimlik Formunda belirtilmesi gerekmektedir.

5.3. Eserlerin genel norm veya mevzuata uygunluğundan, gerekli izinlerin alınmış olmasından ve her türlü telifinden yarışmacı sorumludur. İdarenin telifle ilgili herhangi bir bedel ödemek zorunda kalması durumunda bu, kayıtsız şartsız nakden ve defaten yarışma sahibine rücu eder.

5.4. Eserlerin, idare tarafından ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye sunulması yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

5.5. Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:

 • Seçici Kurul üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Seçici Kurul üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak.
 • Yarışmayı açan İdarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlarla bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Şartnameyi incelemiş, kabul etmiş, Başvuru Formunu belirtilen tarihe kadar doldurmuş olmak.
 • Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi eserleri yarışmaya katılmamış sayılır.
6-YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

6.1. Yarışmacılar eserlerinde yazılı tarih çalışması, sözlü tarih çalışması, çizili/maketli sunum, fotoğraf, film, video, multimedya ve benzeri çok çeşitli ifade yöntemleri/teknikleri kullanabilirler. Ancak yazılı anlatım, diğer ifade yöntem/tekniğini esas alanlar için de tamamlayıcı – destekleyici olarak mutlaka kullanılmalıdır.

6.2. Yarışmaya katılan eserler, herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir mecrada yayınlanmamış, alenileşmemiş ve özgün olmalıdır.

6.3. Film gibi görsel ve işitsel başvurularda, kullanılıyorsa müziklerinin izin alınarak kullanıldığına ilişkin belgenin Kimlik Formuyla beraber sunulması gerekmektedir.

6.4. Film gibi görsel ve işitsel başvuruların bir kopyası jeneriksiz (sadece rumuzlu olacak şekilde) diğer kopyası jenerikli ve rumuzlu olarak gönderilecektir. Seçici Kurul, jeneriksiz olan kopyayı izleyecek, jenerikli kopya, sonuçlar belli olduktan sonra açılacaktır.

6.5. Yazılı eserler; Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto yazı büyüklüğü ile görsel kısımları hariç en az 5-en fazla 15 A4 sayfası uzunluğunda olacaktır. Kullanılan ve alıntı yapılan kaynakların gösterilmesi zorunludur.

6.6. Yazılı eserlerin dışındaki veya yanısıra hazırlanan görsel ve işitsel dijital eserler; Full HD (1920x1080 pix çözünürlükte), MP4, MPEG2, WMV, MOV formatlarından birisi seçilerek, DVD veya Taşınabilir Bellek üzerine data olarak kaydedilmeli, yukarıda belirtilen şekilde iki (2) kopya (2 ayrı DVD veya Taşınabilir Bellek) olarak gönderilmelidir. Sözlü tarih kayıtları ve diğer görsel kayıtlar; montajlanmış hali ile toplam en az 1 saat ile en fazla 3 saat uzunluğunda olacaktır.

6.7. Özgün fotoğraf kullanılarak hazırlanmış eserlerde; isim belirtilmeksizin, rumuzla isimlendirilmiş klasör içinde her bir görsel/fotoğraf numaralandırılmış, görsel/fotoğrafların çözünürlükleri en az 6 MP (megapixel) ve JPEG uzantılı olmalıdır.

6.8. Yarışma şartnamesi internet adresinden görülebilir. Yarışmaya katılmak için öncelikle belirtilen tarihte İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin web sayfasındaki Başvuru Formunun doldurulması zorunludur.

6.9. Son başvuru belgeleri ve bütün olarak eserler, en geç 1 Aralık 2018, saat 17.00'ye kadar Yarışma Raportörlüğü adresine elden iletilmelidir. Gecikmeler dikkate alınmayacaktır ve eksik başvurular değerlendirilmeyecektir.

7-YARIŞMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ESASLAR VE YARIŞMACILARDAN İSTENEN DİĞER BELGELER

7.1. Eser Teslim aşaması belgeleri (kimlik formu ve taahhüt belgesi ile ekleri, eser)
7.2. Aşağıda belirtilen maddelere uymayan eserler Seçici Kurul kararıyla tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmaya kabul edilmez.

 • Yarışmaya Katılım Koşulları başlığı altında belirtilen uyulması zorunlu koşullara uymayan eserler
 • Yarışmacılardan İstenenler
8-YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

Yarışma Şartnamesi İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesinden görülebilecektir.

9-YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın İlanı : 29 Mart 2018
Son Başvuru Tarihi: 1 Kasım 2018
Eser Teslim Tarihi : 1 Aralık 2018
Değerlendirme Çalışması : 8-9 Aralık 2018
Sonuçların Açıklanması : 10 Aralık 2018
Ödül Töreni ve Kolokyum : 17 Aralık 2018
10-SORU SORMA

Yarışmacılar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar Yarışma Raportörlüğüne ulaşacak şekilde, açıklanmasını istedikleri konularla ilgili sorularını Yarışma Raportörlüğüne ya da internet adresine yazılı olarak ileteceklerdir. Yanıtlar, yarışma takviminde belirtilen tarihte, soru soranın kimliği belirtilmeksizin İzmir Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden yayınlanacaktır. Yanıtların yayınlanmasından sonra yarışma verileri ve koşullarında hiçbir değişiklik yapılamaz.

11-RUMUZ AMBALAJ VE GÖNDERİ ESASLARI

11.1. Kimlik Zarfının içine Kimlik Formu ve Taahhüt Belgesi ile ekleri konulacaktır. Kimlik Zarfının sağ üst köşesine beş (5) rakamlı (1x4 cm ebadında) rumuz yazılmalıdır. Zarflar katlanmamalıdır.

11.2. Eser ya da eser bölümleri üzerine de beş (5) rakamlı (1x4 cm ebadında) rumuz yazılmalıdır.

11.3. Film gibi görsel ve işitsel başvuruların bir kopyası jeneriksiz rumuzlu ve jenerikli rumuzlu olacak şekilde iki ayrı ambalaj yapılacaktır. Ambalajların üzerine jenerikli veya jeneriksiz olduğu belirtilmelidir. Kopyaları içeren DVD’ler/Taşınabilir Bellek’ler üzerine de beş (5) rakamlı (1x4 cm ebadında) rumuz yazılmalıdır.

11.4. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Rumuz taşıyan bu üç ambalaj üzerinde gönderici bilgileri yeralmamalıdır. Daha sonra bu üç ambalajı içine alacak tek bir ambalaj daha yapılacak ve üzerine sadece yarışma adı ve posta için gerekli bilgiler yazılacaktır.

11.5. Gönderi Yarışma Raportörlüğüne dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilecektir. Gönderinin hasar görmesi veya kaybolması durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.

11.6. Yarışmada ödül kazanamadıkları halde, kimliklerinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarfının üzerine, (büyük harflerle okunaklı) “AÇILABİLİR” kaydını koyabilirler. Bu kaydı taşıyan zarflar, seçici kurul tarafından açılır ve kimlikleri açıklanır.

12-JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

12.1. Seçici Kurul Üyeleri

 • Yrd. Doç. Dr. Erkan SERÇE (Dokuz Eylül Üniversitesi/Tarih Bölümü)
 • Gökhan AKÇURA (Yazar, Gündelik Yaşam Tarihi)
 • Prof. Dr. Gülseren ŞENDUR ATABEK (Yaşar Üniversitesi/Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü)
 • Prof. Dr. Fırat KUTLUK (Dokuz Eylül Üniversitesi/Müzik Bilimleri Bölümü)
 • Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAHYAOĞLU (Yaşar Üniversitesi/Grafik Tasarım Bölümü)
 • Prof. Dr. Mümtaz SAĞLAM (Dokuz Eylül Üniversitesi/Resim Bölümü)
 • Öğr. Gör. Ömer DURMAZ (Dokuz Eylül Üniversitesi/ Grafik Bölümü)
 • Prof. Dr. Uygur KOCABAŞOĞLU (Yazar, Tarih, ODTÜ Tarih Bölümü Emekli Öğretim Üyesi)
 • Yarı zamanlı Öğr. Gör. Tahir ÜN (Yaşar Üniversitesi/Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü)
 • Vecdi SAYAR (Yazar, Eleştirmen,Sinema)

12.2. Raportörler

  • Gözde YİĞİT (İBB Kütüphaneler Şube Müdürlüğü)
  • Rana DAĞDELEN (İBB Kütüphaneler Şube Müdürlüğü)

12.3. Değerlendirme Ölçütleri:

   • İzmir Büyükşehir Belediyesi önceden bildirimde bulunarak yarışmayı iptal edebilir, koşullarını değiştirebilir, seçici kurul üyelerinde ve yarışma takviminde değişiklik yapabilir. Bu durumda yarışmacılar herhangi bir hak ileri süremezler.
   • Seçici Kurul, ödüle değer bir eser bulamazsa, İzmir Büyükşehir Belediyesi ödül vermeme hakkına sahiptir.

12.4. Puanlama:

  • Eserin özgün olması ve yeni fikir içermesi (20 puan)
  • Yaratıcılık (20 puan)
  • Çalışmanın içeriğini ifade edebilme gücü (20 puan)
  • Anlatım Dili (20 puan)
  • Duygu ve Etkileyicilik (20 puan)
13-ÖDÜLLER

13.1. Yarışmada, her iki kategori için 1 Başarı Ödülü ve 5 Mansiyon Ödülü olmak üzere 6’şar ödül verilecektir.

13.2.

1. Kategori: 14-18 yaş grubu

Birincilik Ödülü: 8.000 TL

Mansiyon Ödülleri (5 eser): 2.000 TL

2. Kategori: 19-24 yaş grubu

Birincilik Ödülü: 10.000 TL

Mansiyon Ödülleri (5 eser): 2.500 TL

13.3. Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller İzmir Büyükşehir Belediyesince net olarak ödenecektir. Kazanan yarışmacıların, Yarışma Raportörlüğün banka hesap numaralarını bildirmelerini takiben banka hesabına ödeme yapılacaktır.

14-YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Seçici Kurul, değerlendirme çalışmaları sonucunda hazırlayacağı rapor ve varsa tutanakları orijinal imzalı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verecektir. Bu raporda belirtilen yarışma sonuçları internet sitesinde yayınlanacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sonucun gazetelerde ve diğer yayın organlarında ilanından sonra, seçici kurul raporunun mesleki bülten ve dergilerde yayımını ve tüm yarışmacılara gönderilmesini sağlayacak, yarışmaya katılan eserlerin geçici veya kalıcı olarak sergilemesini yapma ve tanıtma, yayınlama hakkına sahip olacak ve bilgi verme haklarını saklı tutacaktır.

15-ÖDÜL TÖRENİ VE KOLOKYUM

17 Aralık 2018 tarihinde ödül töreni ve kolokyum düzenlenecektir, yarışmaya katılan eserler halka açık ve ücretsiz olarak sergilenecektir.

16-ESERLERİN KAMUOYUNA SUNUMU

Yarışmaya katılan eserlerin tüm telif hakkı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Eserlerin, idare tarafından ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye sunulması yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Yarışma sonuçlandığında, katılan eserler sergilenecek ve yayınlanacaktır.

17-ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce seçici kurulun hakemliği aranacak, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır.

18-BAŞVURU FORMU

Başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız..

19-KİMLİK FORMU VE TAAHHÜT BELGESİ ÖRNEĞİ


Kimlik Formu ve Taahhüt Belgesi

Kimlik Formu ve Taahhüt Belgesini indirmek için lütfen tıklayınız.

 

İZMİR'İN TARİHİNİ SEN YAZ !

Jüri Üyeleri ve Raportörler

İzmir Büyükşehir Belediyesi önceden bildirimde bulunarak yarışmayı iptal edebilir, koşullarını değiştirebilir, seçici kurul üyelerinde ve yarışma takviminde değişiklik yapabilir. Bu durumda yarışmacılar herhangi bir hak ileri süremezler.

Ödüller

Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller İzmir Büyükşehir Belediyesince net olarak ödenmiştir. Kazanan yarışmacıların, Yarışma Raportörlüğün banka hesap numaralarını bildirmelerini takiben banka hesabına ödeme yapılmıştır.

Yarışma Takvimi

Yarışmaya başvuruların sona erme süresi
1 Kasım 2018‘dir. Eserler 1 Aralık 2018 tarihine kadar teslim edilmiş olup, sonuçlar 10 Aralık 2018 tarihinde açıklanmıştır. Ödül Töreni ve Kolokyum ise 17 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Yarışma takvimi revize edilmiştir.

Bitcoin’s Control Over The Crypto Market Dropped, Ethereum’s Share Doubled In 2021

Content Why Follow The Btc To Usd Live Price Chart? Cramer’s Mad Money Recap 12 Faq: Buying Bitcoins With A Card At one point, it slid nearly 20% from its all-time high over the weekend. Read more about Bitcoin Price here. Schoar conducted the study along with finance professor Igor Makarov at the London School of Economics. While ethereum’s stake doubled in the overall market in 2021 with other popular tokens like tradeallcrypto coin and dogecoin also gaining momentum, according…

Read More

AI Chat Bot Software for Your Website

If it is so, then you need your chatbot’s name to give this out as well. Let’s check some creative ideas on how to call your music bot. Let’s have a look at the list of bot names you can use for inspiration. How to Add Free Live Chat Learn how to add chat to your business website in eight easy steps. You can also earn balloons by helping SimSimi detects bad words and phrases. You can get some practice…

Read More

Intelligent Robot: Smart Conversation Platform Based on NLP

On Ars, we’ve previously covered technology that can manipulate your voice using AI or even allow someone to audibly impersonate someone else. And in October, we saw a podcast that featured similar voice synthesis technology to power a fake interview between Steve Jobs and Joe Rogan. “When you open this website, you are taken to a random point in the dialogue,” writes Miceli. “Every day a new segment of the conversation is added. New segments can be generated at a…

Read More