Jüri Üyeleri ve Raportörler

12.1. Seçici Kurul Üyeleri

 • Yrd. Doç. Dr. Erkan SERÇE (Dokuz Eylül Üniversitesi/Tarih Bölümü)
 • Gökhan AKÇURA (Yazar, Gündelik Yaşam Tarihi)
 • Prof. Dr. Gülseren ŞENDUR ATABEK (Yaşar Üniversitesi/Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü)
 • Prof. Dr. Fırat KUTLUK (Dokuz Eylül Üniversitesi/Müzik Bilimleri Bölümü)
 • Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAHYAOĞLU (Yaşar Üniversitesi/Grafik Tasarım Bölümü)
 • Prof. Dr. Mümtaz SAĞLAM (Dokuz Eylül Üniversitesi/Resim Bölümü)
 • Öğr. Gör. Ömer DURMAZ (Dokuz Eylül Üniversitesi/ Grafik Bölümü)
 • Prof. Dr. Uygur KOCABAŞOĞLU (Yazar, Tarih, ODTÜ Tarih Bölümü Emekli Öğretim Üyesi)
 • Yarı zamanlı Öğr. Gör. Tahir ÜN (Yaşar Üniversitesi/Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü)
 • Vecdi SAYAR (Yazar, Eleştirmen,Sinema)

12.2. Raportörler

  • Gözde YİĞİT (İBB Kütüphaneler Şube Müdürlüğü)
  • Rana DAĞDELEN (İBB Kütüphaneler Şube Müdürlüğü)

12.3. Değerlendirme Ölçütleri:

   • İzmir Büyükşehir Belediyesi önceden bildirimde bulunarak yarışmayı iptal edebilir, koşullarını değiştirebilir, seçici kurul üyelerinde ve yarışma takviminde değişiklik yapabilir. Bu durumda yarışmacılar herhangi bir hak ileri süremezler.
   • Seçici Kurul, ödüle değer bir eser bulamazsa, İzmir Büyükşehir Belediyesi ödül vermeme hakkına sahiptir.

12.4. Puanlama:

  • Eserin özgün olması ve yeni fikir içermesi (20 puan)
  • Yaratıcılık (20 puan)
  • Çalışmanın içeriğini ifade edebilme gücü (20 puan)
  • Anlatım Dili (20 puan)
  • Duygu ve Etkileyicilik (20 puan)